Integritetspolicy Ny vy Mäklare

1. Introduktion

Vår sekretesspolicy hjälper dig att förstå vilken information Ny vy Mäklare samlar, hur Ny vy Mäklare använder den samt vilka valmöjligheter det ger dig som användare av vår webbplats. Vi värnar om våra användares integritet och arbetar ständigt för att förbättra våra tjänster.  

1.1 Upphov

När vi talar om ”Ny vy Mäklare”,”vi”, ”vår” eller ”oss” i denna policy, hänvisar vi till Ny vy Mäklare AB, som tillhandahåller webbplatsen. När vi talar om ”tjänster” i denna policy, hänvisar vi till vår webbplats. Våra tjänster är för närvarande tillgängliga för användning via en webbläsare eller program som är specifika för din dator eller mobilenhet. Ny vy Mäklare värnar om din säkerhet. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på info@nyvymaklare.se.

1.2 Insamlad data och användare

När vi använder begreppet ”användare” syftar vi till person som använder våra tjänster och eller besökare på vår webbplats, Instagram eller Facebook-sida. Innehåll och information som lämnats av användare av våra tjänster hänvisas till ”data” i denna policy. Data kontrolleras av vår organisation eller annan tredje part. Där Ny vy Mäklare samlar in eller behandlar kunddata gör vi det på uppdrag av användaren och med sekretess.

2. Information som vi samlar in

2.1. Användardata

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster och göra dem mer lättillgängliga för våra användare. Det kan vara grundläggande saker som språk, stadsdel eller vilka objekt som intresserar just dig. Därför samlar vi in:

a. Information som du själv uppger:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mailadress

b.    Information som vi tar del av när du använder våra tjänster

 • Enhetsinformation
 • Logginformation
 • Internet protocol adress
 • Platsinformation
 • Lokal lagring
 • Information från Google Analytics. Läs mer

2.2 Användning av insamlad information

Information som du själv delger eller som vi tar del av då du använder våra tjänster.

Vi återanvänder information genom att använda oss av:

3. Information som Ny vy Mäklare tar del av

3.1. Angiven information

Ny vy Mäklare har möjlighet att ta del av information som användaren angivit och själv registrerat via Ny vy Mäklare. Användaren anger uppgifter som exempelvis namn, telefon och e-postadress i formulär på webbplatsen.

3.2. Annan information

 • Logg-data
  När du använder våra tjänster får våra servrar automatiskt tillgång till olika typer av information, inklusive information som din webbläsare skickar när du besöker en webbplats. Denna loggdata kan inkludera din IP-adress, typ av webbläsare, adress till den webbsida du besökte innan du använde våra tjänster, webbläsare och inställningar, datum och tid för din användning av tjänster, information om din webläsares plug-ins, språkinställningar och cookie-data.
   
 • Enhetsinformation
  Vi kan samla in information om den enhet du använder tillsammans med våra tjänster. Informationen kan inkludera vilken typ av enhet (smartphone, tablet eller desktop), vilket operativsystem du använder, enhetsinställningar, programidentifikation, unika enhetsidentifierare och krockdata. Om vi samlar delar av eller all information beror ofta på vilken typ av enhet du använder och dess inställningar.

4. Hur Ny vy Mäklare använder din information

Vi använder dina uppgifter för att förbättra vår kommunikation och förädla och anpassa våra tjänster. Vi använder den också för att förbättra säkerheten och skydda användarens uppgifter.

4.1. Användardata  

Ny vy Mäklare kan få tillgång till och använda data då detta är skäligen nödvändigt och/eller i enlighet med användarens instruktioner för att:

 1. tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsterna.
 2. förhindra, förbättra och underhålla service, säkerhet, tekniska problem samt på kundens begäran i samband med kundsupportfrågor.
 3. få tillgång till garantier och försäkringar.
 4. följa krav enligt lag som tillåter databegäran
 5. följa det som anges i vårt avtal med användaren eller som uttryckligen tillåts skriftligen av denne.

5. Annan information

Vi använder även annan typ av data för att tillhandahålla våra tjänster. Detta specifikt för att:

 • Förstå och förbättra våra tjänster. Vi gör regelbunden research och analyserar trender för att bättre förstå hur våra användare använder våra tjänster för att sedan kunna förbättra dessa.
 • Kommunicera med våra användare:
 • Svara på frågor
 • Delge information
 • Vidareförmedla kunskap
 • Utreda och förebygga problem. Vi arbetar ständigt för att förbättra våra tjänster och se till att de fungerar väl och uppfyller gällande normer och regler.

6. Dina val

6.1. Data

Som användare kan du kontrollera vilken information du vill att Ny vy Mäklare ska ha tillgång till. Den information som du delger oss genom Facebook kommer Ny vy Mäklare att kunna använda för eget bruk i utvecklingen av våra tjänster. Vi har dock inte för avsikt att dela informationen vidare på något annat sätt.

7. Information som Ny vy Mäklare delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Ny vy Mäklare förutom i följande situationer:

7.1. Med ditt samtycke

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Ny vy Mäklare då du har tillåtit oss att göra det. Vi måste då ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

7.2 För extern behandling

I vissa fall kan Ny vy Mäklare dela dina personuppgifter med andra mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller mottagarens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vi delar personuppgifter med:

 • Fastighetsmäklare har enligt lag skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI. Läs mer.

7.3 Av juridiska skäl

Vi förbehåller oss rätten att dela viss information med företag, organisationer eller personer utanför Ny vy Mäklare om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

 • följa tillämpliga lagar, regler, juridiska processer.
 • följa begäran från juridiska myndigheter.
 • garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem.
 • upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem skydda mot skador i Ny vy Mäklares rättigheter, egendom eller säkerhet.

7.4 Information som inte rör specifik individ

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt med våra partners exempelvis utgivare eller kopplade webbplatser. Vi gör detta för att till exempel visa trender i hur våra tjänster används. Datainsamling hos Ny vy Mäklare sker för alla mobila appanvändare, därmed kan vi inte spåra individuella användare. Dessutom är data kopplad till appen konfidentiell, vilket innebär att det endast är personer som är involverade i utvecklingen av densamma som kommer att ha tillgång till detaljerade uppgifter.

Ditt samtycke gäller tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka det. Det gör du genom att kontakta info@nyvymaklare.se. Du har självklart också rätt att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta oss på nämnda e-postadress. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du även rätt att ställa ditt klagomål till datainspektionen.

8. Informationssäkerhet

Vi arbetar hårt för att skydda Ny vy Mäklare och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:

 • SSL
 • Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

8.1 Säker överföring

Ny vy Mäklare hanterar alltid personuppgifter på ett säkert och skyddat sätt. Vi använder alltid säkra och moderna krypteringsfunktioner vid överförande av känslig information (HTTPS).